Vyplňte reklamačný formulár, ktorý si môžete stiahnuť tu:

- Reklamačný formulár.docx (MS Word)

- Reklamačný formulár.pdf (Adobe Reader)